Contact us now
035-6285085

Hypotheek kiezen

Er zijn vandaag de dag heel wat verschillende hypothecaire leningen op de markt en het is dan ook niet altijd even eenvoudig om uit te maken wat voor u nu de beste keuze zou zijn. Natuurlijk hangt dit deels af van uw (financiële) situatie, maar toch zijn er algemene richtlijnen waar u rekening mee kunt houden. Ga er in ieder geval over praten met uw financiële instelling, maar probeer zoveel mogelijk hypotheken tegenover elkaar af te wegen om op die manier uit te kunnen maken welke voor u nu de beste oplossing zou bieden.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om niet voor een standaard hypotheek te kiezen. Maar wat is nu een standaard hypotheek? Heel eenvoudig. U koopt een huis, gaat een bepaald bedrag lenen (dat bedrag wordt berekend aan de hand van de restwaarde van de woning in kwestie) en spreekt met de financiële instelling een termijn af waarop dat bedrag terugbetaald dient te worden. Vervolgens dient u maandelijks een vast deel van het geleende bedrag inclusief de intrest terug te betalen en dat tot op het ogenblik dat het volledige geleende bedrag werd terugbetaald. In de meeste gevallen bedraagt de looptijd van een hypothecaire lening zo’n 20 of 30 jaar.

U kunt er echter eveneens voor kiezen om een aflossingsvrije hypotheek te nemen. In dat geval gaat u een hypotheek aan en gelden eigenlijk de standaard voorwaarden met als dat verschil dat u maandelijks alleen de intrest betaald en geen deel van het geleende bedrag af gaat lossen. Dat zorgt natuurlijk voor minder druk op de schouders iedere maand, maar het zorgt er ook voor dat het nog af te lossen bedrag gelijk blijft. Er wordt een datum in de overeenkomst vastgelegd tegen wanneer het geleende bedrag terugbetaald dient te zijn. Ook hiervoor geldt vaak een termijn van 20 tot 30 jaar.

Meer weten over hypotheek kiezen kan door rond te kijken op hypotheekstad.nl.